Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Şirketimiz yılların birikimi ve değişik sektörlerde edindiği deneyim ile birlikte Mali Müşavirlerimizce sunulan vergi müşavirliği hizmetimiz son derece tecrübeli olan müşavir ekibi, birebir hizmet anlayışı içinde müşterilerimize en kaliteli ve en uygun hizmeti vermeyi amaç edinmişlerdir.

Şirketimiz Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SGK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olur.

Müşavirlik Hizmetleri

  • Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi,
  • Mali mevzuattaki değişikliklerin ve özellik arz eden konulardaki mali yorum ve işlemlerin sirküler vasıtasıyla duyurulması
  • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,
  • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
  • Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini
  • Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,
  • Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık.
  • Vergi Planlaması.
  • Vergi uyuşmazlıkları, haciz, tecil terkin işlemleri ve vergi davaları.