Bağımsız Denetim

Şirketimiz denetim konusunda deneyimli kadrosu ile farklı sektörlerdeki firmalara kaliteli bağımsız denetim hizmeti sunar.
Bağımsız denetim hizmetleri Uluslararası Denetim Standartları'na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.
•   Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS),Türksd Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması
•   Mali tabloların UFRS, US GAAP, Alman, Fransız, İtalyan muhasebe prensipleri gibi farklı muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması
•    TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması,
•    Şirket satın almalarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu olan şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporlarının hazırlanması
•    Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks operasyonlarda, şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri,
•    Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması
•    Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması
•    Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması
•    Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması
•    Özel amaçlı denetimlerin yapılması ve danışmanlık hizmetleri
Şirketimiz Mali müşavirleri tarafından her işletmenin kendi ihtiyaçlarına uygun vergi danışmanlığı hizmeti verilmektedir.  Swot analizi ile işletme fırsatları ve tehditleri belirlenerek işletmeye uygun stratejiler geliştirilmektedir.